ZS-PMax-Fluoriet-1500-x-220-definitief_verdonkerd.jpg

Optische determinatie van Zwerfstenen

Download iBook

graptolieten titelVoor verzamelaars van zwerfstenen zijn er een aantal goed bruikbare boeken beschikbaar om thuis vondsten te benoemen en gegevens over de achtergrond van de gesteenten te weten te komen. Het boek “Gesteine” door Maresch, Schertl en Medenbach (Schweizerbart, 3e editie, 2016) is goed bruikbaar. In dit boek is als hulp voor het determineren een ja/nee schema opgenomen. Heel recent is het Groot Keienboek van H. Huisman en M. Braaksma verschenen als het meest uitvoerige naslagwerk over de Noordelijke Zwerfstenen. Dit boek komt feitelijk in de plaats van de vier delen over zwerfstenen, eveneens van H. Huisman en M. Braaksma.

Bij het project met K3Delta bleek het al snel dat er behoefte was aan een instrument om in een groeve ter plekke de vondsten ruw te kunnen determineren. Vandaar dat we dit optische determinatiegidsje hebben ontwikkeld. Bij de samenstelling hebben we gebruik gemaakt van verschillende ja/nee vraagmechanismen om snel door de optische kenmerken te lopen om een vondst te kunnen duiden. Dat gaat slechts op voor een beperkt aantal gesteenten, maar die vormen wel het merendeel van de mogelijke vondsten in een groeve. Het determinatiegidsje kan bovendien ter plekke nog extra informatie verschaffen over een vondst. De informatie in het gidsje is toegankelijk via buttons. De gids is alleen als iBook te downloaden voor iPhone/ iPad op de GEA website.