ZS-PMax-Fluoriet-1500-x-220-definitief_verdonkerd.jpg

Groeve CURFS

Download iBook
ibook curfs
De tentoonstelling 'Het staartje van het Krijt – de groeve Curfs in beeld' heeft geleid tot hernieuwde belangstelling voor macrofossielen uit het jongste deel van het Maastrichtien (ca. 66 miljoen jaar geleden) en het daaropvolgende Paleoceen. De tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van het eeuwfeest van het Natuurhistorisch Museum Maastricht, tussen 11 maart en 13 mei 2012. De fauna's van direct voor en na de meteorietinslag, die het eind betekende van de geologische 'Middeleeuwen', stonden centraal in deze tentoonstelling. De tunnel die de voormalige groeve Curfs verbindt met de buitenwereld (deze was aangelegd in de groevewand en verbond de groeve met het Geuldal, c.q. de weg) heeft ervoor gezorgd dat er altijd een zweem van mysterie rond deze plek hing. Dat bleef zo tot er in 2009 een einde kwam aan de ontginning. Sinds het voorjaar van 2012 is de groeve door de beheerder, Stichting Het Limburgs Landschap, opengesteld voor publiek en heeft de natuur weer vrij spel. Het onderzoek van de fossielinhoud van de kalkstenen uit het Laat-Krijt en vroegste Paleoceen gaat onverminderd door op basis van eerder aangelegde collecties.