Andere nog leverbare Gea-nummers

De onderstaande Gea's uit 1978-2001 zijn op voorraad en kunnen geleverd worden.
Klik hier voor het bestellen van Gea's.


 • Juni '78: Waterbloei gunstig voor fossilisaties; Talk van Luzenac (Fr. Pyr.), met vindplaatsbeschrijving
 • Dec.'78: Dinosauriërs; Geol. van de diepe ondergrond v. Nederland
 • Juni '79: Mineralen van Laurion (Gr.); Natuurlijke kernreactoren; Trias-ammonieten
 • Dec.'79: Postvulkanisme Yellowstone (USA); Tinwolframafzettingen van Panasqueira (Port.); Boraxparels; Stenenbreker
 • Juni '80: Chemische formules: hulpmiddel, geen toverspreuken I; Canadees Carboon; Israël; Kleurstoffen uit mineralen
 • Juni '81: Skeletreconstructies van vliegend reptiel; Chem. formules III; IJzererts bij Kiruna (Zweden); Hematiet; Determinatie van mineralen; Ver-steende wouden van Arizona; Geologische fenomenen in Nederland
 • Dec. '82: Over creationisme; Tweelingkristallen; Chemische formules V; Trilobieten rond Girvan (Schotl.); Kleur in mineralen I; Geologische musea in Europa I
 • Juni '83: Trilobieten-ogen; Wulfenietkristallen; Kleur in mineralen II; Bioturbatie; UV-lampen in zakformaat; Geologische wandelroutes, oude mijnen, excursies en cursussen
 • Dec. '83: Van drijvende continenten naar plaattektoniek; Chem. formu-les VI; Krakatau; Granaat; Riesgebied (BRD); Geol. musea II
 • Juni '84: Metamorfose; Kobaltmineralen; Nannofossielen in Mioceen van Antwerpen; Diatomeeënaarde-afzettingen bij Lüne-burg (D)
 • Dec.'84: Mineralen en hun namen; Metamorfe gest. in het veld; Z-Franse vogels in Oligoceen kalkslib; Catastrofe nodig voor evolutie?
 • Juni '85: Vorming en ouderdom van diamant; De Zândkoele, nieuw geol. monument in Overijssel; Mineralen uit de Milltown Quarry (Derbysh., GB); Geologische kaarten; Nieuwe vindplaatsgegevens in Engeland
 • Dec. '85: Haaietanden en andere Tertiaire visresten uit Kallo (B); Epitaxie; Titanium en titaanmineralen; Geologie is ieder bekend; Fossiele leefmilieus; Lakprofielen maken
 • Sept. '86: Metamorfose der Alpen; Secundaire koper- en loodmineralen van Cap Garonne (Z-Fr.); Een nieuw mineraal, maar wat nu; Diatomeeën in kustafzettingen
 • Juni '87: Britse geologen uit de 19e eeuw; Polymorfie: veelvormig-heid; Ingenieursgeologie: de missing link; Systematiek van mineralen I €
 • Sep.'87: Lezen van geol. kaarten; Aardolie, aardgas en exploratie in de Noordzee; De lange weg van Helminthoidea; Hoe houd ik mijn pyriet heel; Kristallen tekenen per computer; Fossielen redden met kunsthars
 • Dec.'87: Fossielen op postzegels; Mozaïekkristallen;Fluoriet uit N-Spanje; De systematiek van mineralen II Sulfiden; De mineralen van Trimouns (Z-Fr.); Lengenbach wordt vervolgd; Babyzorg bij Brontosaurus?
 • Juni '88: Dendrieten; Stenen met sterren en ogen; Fossielen op postze-gels II; Fossielen verzamelen II; Mineralendeterm. per computer
 • Sept. '88: Fluïde fasen in mineralen; Systematiek van mineralen III; Minera-len als edelstenen; Stereomicroscopen; Fossielen verzame-len III
 • Dec. '88: De eerste phenakiet van Binn (Zw.); Opaal nader beke-ken; Water als minerale grondstof; Shetland-eilanden; Vind--plaatsen Bamble-mineralen (N); Microscoopverlichting? Doe het zelf
 • Juni '89: Krijtzeeëgels aan de Boulonnaiskust; Idar-Oberstein blijft de moeite waard; Fossielen op postzegels III; De Puys in Auvergne; Mineralen verzamelen, hoe doe je dat?; Mineralogische software
 • Sept. '89: Het Geosfeer-Biosfeer Systeem; Paramoudra's in de Peloponnesos (Gr.); Mineralen verzamelen II; Brachiopoden I; De systematiek van mineralen IV; Opaal nader bekeken II
 • Dec. '89: Piëzo-elektrische kwarts; Kennis van gesteenten, vroeger en nu; Systematiek van mineralen V; Brachiopoden II; Hard tegen hard (hardheid van mineralen); Mineralen verzamelen III; Universele stralingsmeter voor zelfbouw
 • Juni '90: Paleo-antropologie; Barnsteen; Micromounts; Brachiopoden III; Echt of vals? Geochemie in dienst van de kunst; Lenzen van 3500 jaar oud; GEA-Pionier I
 • Dec. '90: Het kweken van kristallen; Pyriet en markasiet aan de Atlantique; Brachiopoden IV; Systematiek van mineralen VI; Onbe-kende ammoniet; Celestien uit Winterswijk; GEA-Pionier II.
 • Juni '91: Vervalsen van mineralen; Systematiek van mineralen VII; Ichthyosaurus in Museon; Brachiopoden V; GEA-Pionier III
 • Sept. '91: Coesiet, verrassing uit grote diepte; Fossiele wormen; Tertiaire zeeëgelvindplaatsen in de Médoc, ZW-Fr.; In de greep van ijzer; Mineralogische excursie naar Polen; GEA-Pionier IV
 • Dec. '91: Pantservissen uit het Laat-Devoon van de Ardennen; Loepen e.a. vergrootglazen; De lithofysen van de Esterel; Over de kwetsbaarheid van vindplaatsen; Goedkope stereomicroscoop; Geol. tijdschriften
 • Juni '92: Zoet en zout grondwater in Nederland; Gesteentewande-lingen in en om Hoorn; De ertsvoorkomens van Spanje; Systematiek van mineralen VIII; Micromounts ruilen, hoe doe je dat?; Ivö in Skåne (Z-Zweden); GEA-Pionier V
 • Sept. '92: Het ontstaan van agaat; Buitenaards bestaan?; De conti-nentale diepteboring in Duitsland; De systematiek van mine-ralen VIII, deel 2; Ediacara (Z-Australië); GEA-Pionier VI
 • Dec. '92: Geomorfologie in de praktijk: voorkoming natuurgevaren in een Alpien landschap; Andesiet; Fossielen op postzegels IV; Fossielen uit een Franse Falaise; Systematiek van mineralen IX; Pannekoeken van steen in Andalucia; Simpang kanan-kiri (voorm. Ned. N.-Guinea); Reacties op Iberia-nummer
 • Juni '93: De ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied; Zuid-Wales, een geol. excursie; 9 dagen in het Kriegalptal (Binntal, Zw.); "Moler" in Denemarken; GEA-Pionier VII
 • Sept. '93: Palcephalopoda: Nautiloide koppotigen uit het Paleo-zoicum; Wegaanleg op uiteenvallend metamorf gesteente; Het kristal; Topaas; Druipsteen, hoe snel vormt het zich?; GEA-Pionier VIII
 • Dec. '93: Oligocene planten uit het Bekken van Manosque (Z-Fr.); Het thuis identificeren van mineralen; Mineralogische naslag-werken; Pleistocene zoogdieren in Nederland; Bokondini (voorm. Ned. N.-Guinea); Turtschi (Binn); Zelfbouw-trommelmachine voor de lapidarist; Stereo-zoommicroscoop; GEA-Pionier IX
 • Juni 1994: Mesozoïsche en Cenoz. Nautiloidea; Het Neder-landse waddengebied; Veldspaten; Hoogovens IJmuiden; Mount Isa, Aus.; Zoeken en vinden van vindplaatsen; GEA-Pionier X
 • Sept. 1994: Kleimineralogie; Wight, Zuid Engeland; Tasmanië; Mid-Oceanische rug Basalt; West Europa in een wijd panorama; Transparante beelden van fossielen; Lengenbach II
 • Dec. 1994: 100 maal Gea; Reflectie seismiek; Mest als chemicalie; Wat is zand; Stegocephalen in het Perm van Bohemen; Op zoek langs de kust van Picardië; Kieftiet, een nieuw Ned. mine-raal; Trapiche smaragd; De "Jeltsin" stereomicroscoop MBS-10; Loepen uit Rusland.
 • Juni 1995: Wat gebeurt er met zand? Mineralogie en chemie, silicaten in formules gevangen; Bazziet uit Tordal - Noorwegen; De smaragd-mijnen van Byrud; Wat is een mineraal; Vulkanisme in Caribisch gebied; GEA- Pionier XI; Stereomicroscoop MBS-10; Database met Noorse vindplaatsen
 • Sep. 1995: Orde op de rand van chaos, het proces van evolutie en ver-storing van aardse systemen; Het geol. landschap rond Vollenhove; Ter-tiaire fossielen uit Nieuwvliet-Bad; Het donkere zand van Ameland
 • Dec. 1995: De Trias in de omgeving van Schwäbisch Hall; Kopermine-ralen; Het olivijnproces; Cappadocië (Turkije); Het Musée des Dinosau-res te Espéraza (Fr.); GEA-Pionier XII; Het einde van een verzameling; Zelfbouw zeefbok; Zand, de concentratie van zware metalen; Gea en zand; Zandzeven; Het fotograferen van zand
 • Juni '96: Spoorzoeken in Barkhausen en Münchehagen (Dld); 3 maanden veldwerk in Scandinavië; Polarisatie; Behandeling tegen pyriet-verval; Ile de Noirmoutier (Vendée, Fr.): stranden met een dubbele bodem
 • Sep. 1996: Metamorfose in de Ardennen; Schokeffecten in minera-len; Zinkmineralen; East Anglia; Het bewaren van zandmonsters; De registratie van micromounts; Spoelinstallatie; Zand: mineraal-scheiding met magneetscheider en met de "supermagneet"
 • Dec.1996: Vroege vogels, de evolutie van de vogels in het Mesozoicum; De Gischigletscher (Zw.); Weddelliet uit South Georgia, Antarctica; De aardkern en zijn rotatiesnelheid; Het onderzoek van zware mineralen in zand; Microscooplamp
 • Juni 1997: Mimetaster, merkwaardige geleedpotige uit Bundenbach; Mineralen en Gassen, basis voor de bouwstenen en structuren v.h. leven, I; "Mudstone concretions": ammonieten in het Kimmeridgien, Kimmeridge, Z-Eng.; Niet alle SiO2 heet kwarts; De vele onbekende kanten van klei I; Het catalogiseren van een mineralenverzameling;Musée de Paléontologie de la Voulte-sur-Rhône (Ardèche, Fr.); Zelfbouw-polarisatieset voor de MBS-10; Geocomposities 1, 2; Vulkanisme op Hawai'i
 • Sept. 1997: Mount Katmai (Alaska) en de "Valley of Ten Thousand Smokes"; Geocompositie 3 en 4; Mineralen en gassen II; Fossiele algen en stromatolieten I; Amethyst, citrien en ametrien; Carbonatiet-magmatisme;Op losse schijven of vissen in 't net?; Het verzamelen van zand
 • Dec. 1997: Zeolieten I; Fossiele algen en stromatolieten II; Mineralen en gassen III; Het Fen-carbonatietcomplex, Z-Noorw.; Het gebruik van kunstharsen als bescherming tegen oxidatie van pyriet; Het Pélé-model: invloed van vulkanen op klimaat en leven; Het bemonsteren en analyseren van fijn grind; Geocompositie 5
 • Maart 1998: Zeolieten II; Fossiele Decapoda I: garnalen en kreeften; De hamieten van de Boulonnais; Novarupta (Alaska) en de Valley of 10.000 Smokes; Databases als hulp voor de mineralenverzamelaar; Geocomposities 6, 7, 8
 • Juni 1998: Sardinië: een eldorado voor mineralenzoekers; Meteorieten: stenen met raadsels; Fossiele Decapoda II: krabben en Anomura; Chroom-mineralen; Agnostus, een merkwaardig fossiel; Zand: hoever zijn we inmiddels?; Geocompositie 9
 • Dec. 1998: Slakkenmineralen in Toscane; Paleozoïsche zee-egels; Een nieuwe opaalrush in Australië; Een bruinkoolmijn als geologische goudmijn in centraal Polen; De vele kanten van klei II: Bentoniet; Zand onder de poloarisatie-microscoop; Geocomposities 10 - 14
 • Maart 1999: De geologische geschiedenis van de Middellandse Zee; Tin en tinmineralen; Baltische barnsteen; Tinafzettingen in Tasmanië (Austr.); Zeiss stereomicroscoop Stemi 2000C
 • Juni 1999: Schatten uit Rheinland-Pfalz; Ammoniet versus Nautilus; De herkenning van zandmineralen; Het maken van een zandpreparaat; Begrijpelijke radioactiviteitsmeter; Uraan en uraanmineralen; Sievert nader bekeken; Op zoek naar godentranen; Voorzetlens 2x voor MBS 10
 • Dec. 1999: Asbest, een ongezond mineraal?; De geologie van Uluru (Ayers Rock) e.a. (N-Territory, Austr.); "Stralende" verzamelingen; Het Bekken van Mainz (BRD); Thorium en thoriummineralen; Oertijdmuseum De Groene Poort, Boxtel; Nog meer zee-egels: Echinolampadidae; Fotograferen met flatbedscanner; Mineralen in stereo op uw PC
 • Maart 2000: De oudste gesteenten op Aarde; Peridotiet; Het West-Antarctische Rift-Systeem; Excursiemogelijkheden in ZO-Dld. en Tirol; Het Museon verwerft een Allosaurus; Geocomposities 1-4; Hoe behandel ik mijn fossielen?
 • Juni 2000: Plaattektoniek: motor van het "systeem aarde"; Kooldioxide en klimaat in geologisch perspectief; Onderzoek naar de dakhanger van de Königskopf in het Brockenmassief, Harz; Molybdeen en molybdeen-mineralen; Paleontologie in het kort (planten); Geocomp. 5; Aarde - Gaia - Artis
 • Dec. 2000: Astronomische cycli: hun invloed op het klimaat op Aarde; Ammonieten als prooidier; Paleontologie in het kort II (Ongewervelden I); Minturn cirkels; Le Géodrome: Frankrijk in zijn gesteenten; Zeiss Stereo-microscoop; Proto-stereomicroscoop 2001; Geocomposities 6-10
 • Maart 2001: De morfologie van de Frans-Zwitserse Jura; De mineralen van de Zwitserse Jura; Plooien en breuken; Langeac; Vijf Aardkundige Monumenten in de prov. Utrecht; Fossielen op postzegels V; Geocomposities
 • Juni 2001: Aardbevingen; De Maastrichtse Mosasaurusvondst; Mosasaurussen van Belgisch Limburg; Millennium Man; Mosasaurusjagen in de States; Smaragd in moedergesteente vertelt eigen ontstaansgeschiedenis; Halloysiet-voorkomens in Zuid-België; Zand in beweging; Paleontologie in het kort III (Ongewervelden 2 en Gewervelden); Geocompositie
 • Dec. 2001: De dynamische aarde; Dioptaas van Altyn Tobe (Kazakstan); China als parelproducent; Van zandplaat tot rivierduin (6e Aardkundig Monument in de prov. Utrecht); Tufa's van Mono Lake (Calif., USA); Druipsteen van bazalt; Het is niet alles goud wat er blinkt; Maastrichtse Mosasaurusvondst II; Fossiele Amoeben en CiliatenDe nog leverbare themanummers zijn:

 • FLUORIET, uitgave over eigenschappen, ontstaan, toepassingen en vindplaatsen van dit mineraal, met veel kleurenfoto's
 • LAND VAN DE LOIRE, geologische beschrijving van dit vakantiegebied met foto's van vele fossielen
 • FINLAND, landschappelijke vormen uit het Kwartair op een Precambrische ondergrond
 • DIEPTEGESTEENTEN, beschrijving en indeling, met vindplaatsen en veel (kleuren-)foto's
 • PEGMATIETEN, ontstaan, kenmerken en voorkomen met vindplaatsen in o.a. Noorwegen, Finland, Hagendorf
 • FORAMINIFEREN, leven en evolutie van deze groep microfossielen, hoe ze te herkennen en te verzamelen
 • STEENBEWERKING, tips uit de praktijk voor het zagen, slijpen en polijsten van sierstenen met kleurenfoto's
 • MICROMOUNTS/GROTTEN, duo-themanummer met veel wetenswaardigs over het verzamelen van kleine mineraal-groepjes, en het onderzoek van grotten, met veel kleurenfoto's
 • GRAPTOLIETEN, bouw, evolutie en determinatie van deze fossiele diergroep met vindplaatsen in Europa. Ook met de geologie van het eiland Bornholm (Oostzee)
 • SPONZEN, bouw en classificatie van deze primitieve diergroep, beschreven aan de hand van veel getekende voorbeelden
 • ZWITSERSE ALPEN, bouw en ontwikkeling van de Zwitserse Alpen, met diverse excursies en beschrijving van een aantal vindplaatsen, met kleurenfoto's
 • KRISTALVORMEN, beknopte inleiding tot de kristalmorfologie voor amateurs, met kristalmodellen om zelf te maken0
 • BUNDENBACH, beroemde vindplaats van prachtig geconserveerde Onderdevonische fossielen, zoals slangsterren en zeesterren, in de Hunsrück, BRD. Uitgebreide achtergrondinformatie en foto's
 • MIJNBOUW VROEGER - STORTHOPEN NU. De geschiedenis van de mijnbouw in Europa en mogelijke mineraalvondsten op storthopen. Met diverse vindplaatsen en mineraalbeschrijvingen. 33 kleurenfoto's
 • AMATEURS EN AARDWETENSCHAPPEN, onderzoekers aan het Instituut voor Aardwetenschappen van de V.U. (Amsterdam) schreven over hun specialisme. Een blik in de keuken van de geologische wetenschap
 • HET "OUDE" FRANKRIJK, geologie van de Paleozoïsche gebieden: Bretagne, Massif Central (Morvan, Cevennen, Albigeois) en Vogezen; met ertsvoorkomens, excursies en enkele mineraalvindplaatsen
 • IBERIA, de beknopte geologie van Spanje en Portugal, de landschaps-vormen, mineralen en fossielen; met 34 vindplaatsen en vele reistips. Met kleurenfoto's
 • PALEONTOLOGIE VAN DE ONGEWERVELDEN, inleiding tot de kennis van fossielen, hun indeling, bouw en overblijfselen, die in gesteenten kunnen worden gevonden. Met 157 tekeningen
 • NOORWEGEN, geologische gids. o.a. met 50 "trekpleisters" en 36 kleurenfoto's
 • IERLAND, Geologie en landschap van dit bijzondere eiland; excursiemogelijkheden langs "een rondje Ierland"; Carboonfossie-len zoeken. Met zeer veel afbeeldingen in zw/w
 • AMMONIETEN EN WISSANT, 48 pagina's, vol wetenswaardig-heden over de geliefdste van alle fossielen en over de ammonieten van het Albien van Wissant
 • POLEN, Geologische, paleontologische en mineralogische gegevens, met vele excursiepunten, talrijke verhelderende afbeeldingen en kleurenfoto's van mineralen
 • FOSSIELE ZEE-EGELS VAN WEST-EUROPA, systematisch overzicht van deze bij fossielenverzamelaars zo geliefde diergroep in 260 soorten, getekend in drie posities. Met inleiding in de skeletbouw, 46 pag.
 • MINERALEN, een rondblik in de schatkamer van het mineralenrijk, met 213 kleurenfoto's, systematisch ingedeeld, op in totaal 65 pag.
 • TRILOBIETEN. Deze belangrijke uitgestorven groep mariene geleedpotigen is geliefd bij alle fossielenliefhebbers. Door hun wonderlijke vorm, hun grote verscheidenheid en hun zeldzaamheid zijn trilobieten razend populair. Dit themanummer zet allerlei aspecten naast elkaar, geïllustreerd met talloze kleurenfoto's en -tekeningen; 53 pag.
 • AUVERGNE. Het prachtige vakantieland Auvergne, met o.a. de regio's Cantal, Mont Dore, Chaîne des Puys, Velay, staat vol vulkanen. Geïllustreerd met meer dan 100 kleurenfoto's wordt een beeld geschetst van het landschap, de gesteenten en de rol van het vulkanisme
 • CYPRUS, EOLISCHE EILANDEN EN HELGOLAND. Drie geologische hoogtepunten van Europa in één themanummer, met veel geologie van het Middellandse-Zeegebied
 • HONGARIJE. Van dit nieuwe medelid in de EU is de geologie hier onbekend. Met deze Gea is er in 44 pag. een overzicht van de opbouw en de aardkundige verschijnselen van dit mooie land. De vele voorbeelden zijn met kleurenfoto's geillustreerd
 • GEOLOGIE OP MARS. Een overzicht van de geologie van onze buurplaneet, die veel van onze Aarde verschilt maar er ook zo veel op lijkt. De talloze foto's vanuit de rondcirkelende satellieten hebben een schat aan gegevens opgeleverd en doen dit nog steeds. Tevens geven deze opnamen een blik op wonderlijke landschappen, vaak van grote schoonheid. Met zeer veel kleurenfoto's van ESA en NASA
 • DE MIDDELLANDSE ZEE. Hoe ontstonden al die dikke zout- en gipspakketten, die her en der in de landen rond de M. Zee voorkomen? Hoe ontstonden de Betische Cordilleren in Zuid-Spanje, en hoe Kreta? Voor dit nummer deden we een greep uit de vele geologische aspecten van dit veelbewogen grensgebied tussen Afrika en Europa