Penningmeester van GEA ontvangt lintje

Op 31 december 2016 legde Fred Tromp zijn functie als penningmeester van Stichting Geologische Aktiviteiten neer. Zevenentwintig jaar heeft Fred het financiële wel en wee van de Stichting beheerd. Dat beheer heeft hij uitstekend uitgevoerd. Hoewel de inkomsten uit de donaties de laatste jaren alle kosten die de stichting moet maken niet meer volledig dekken, kon door het uitstekende vermogens beheer van de penningmeester het tekort tot nu worden aangevuld. Het bestuur van Stichting GEA is dankbaar dat Fred zo een lange tijd de Stichtings financiën onder zijn hoede had.


6


Op zaterdag 8 april tijdens de GEA-stafdag, aan het einde van de gezamenlijke GEA-NGV lezingen dag, namen we samen met een groot aantal stafleden, afscheid van Fred. Het bestuur had geregeld dat Fred vanwege zijn verdiensten een lintje werd uitgereikt. De burgemeester van Castricum, (de gemeente waarin Fred woonachtig is) had zijn vrije dag opgeofferd om naar de stafdag in Utrecht te komen teneinde daar persoonlijk het lintje bij Fred op te spelden en de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Uiteraard had ook de burgemeester een toespraak en benadrukte hij dat dergelijk vrijwilligers werk vaak door de partner mee wordt uitgevoerd. Hij zette daarom Truus Tromp met een prachtig boeket in het zonnetje.

Fred was totaal overrompeld en begreep nu pas waarom ook zijn dochter, schoonzoon en kleinkind naar het afscheid op de stafdag waren meegekomen. Fred Tromp wenste in zijn dankwoord GEA een mooie toekomst toe en hoopte dat we snel een opvolger vinden.

Het GEA bestuur wenst Fred en Truus, samen met Helen, Bouba en Dex, een gezonde en fijne tijd toe.


7