conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

15 APRIL 2023; THEMADAG FRANKRIJK

Gezamenlijke lezingendag van GEA en NGV onder het auspiciën van het Landelijk Geologisch Platform

Een dag met een vijftal lezingen over de geologie en vindplaatsen van fossielen en mineralen.

Doel van deze themadag is o.a. de verzamelaars /geïnteresseerden /wetenschappers met elkaar in contact te brengen; er wordt een aantal lezingen verzorgd, zodat men zijn/haar kennis over de hobby kan vergroten; er kunnen verzamelingen getoond worden en er is een boekenmarkt aanwezig.

Als tegemoetkoming in de kosten betalen leden NGV, leden van Gemma en donateurs van GEA een eigen bijdrage van € 5,- voor koffie/thee. Niet-leden en niet-donateurs betalen € 20,- (inclusief koffie/thee). Aan de ingang van de zaal te voldoen. Koffie en thee zijn in de pauzes beschikbaar.

Aanmelden voor deze themadag Frankrijk is verplicht i.v.m. de beveiliging en de catering. Voor aanmelden  klik hier

Voor de volledige beschrijving van de dag gaat u naar https://www.gea-geologie.nl/activiteiten/contactdag