• Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
Previous Next

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik ga akkoord
Begin 2017 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging de onderstaande cursussen. Details en inschrijving op de website de website van NGV. U kunt ook bellen naar Shirley van Heck (0572364914). Bij onvoldoende belangstelling gaat de cursus niet door.

Introductie in de geologie-1: Stenen kunnen spreken


Geologische geschiedenis, Geologische wetten en soorten gesteenten

Wanneer: zaterdagen 14, 21 januari en 4, 11, 18 februari 2017 van 11:00-16:00u
Waar: Zwolle SIO
Wie: dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten €120 te voldoen bij registratie op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus geo1. Niet-leden betalen €50 extra (maar lidmaatschap is €35)
Aanmelden: Via de website van de NGV, tot 10 december 2016

Let op: zonder betaling is uw registratie niet definitief. Voor deze cursus is een minimum van 12 deelnemers vereist. Als de cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling krijgt u het cursusgeld terug.

Het eerste deel van de leergang zet de toon van de hele leergang. Na een algemene inleiding wordt besproken hoe de mens duizenden jaren interactief was met de aarde. Vanaf de prehistorie leerde hij de aarde te gebruiken. Dat ging door in de klassieke oudheid en de middeleeuwen, en kwam in een stroomversnelling in/ na de Renaissance en vooral in/na de Verlichting. Vanaf ongeveer 1800 begon geologie een eigen karakter te krijgen en werden wetten en regels geformuleerd die nog steeds gelden. Essentieel was de ontdekking van de geologische tijd. Interne en externe krachten beïnvloedden de aarde. De herkenning en beschrijving van stollings-, metamorfe- en sedimentaire gesteenten, allen onderdeel van de lithogenetische kringloop, ging vooraf aan het interpreteren van vorming en afzettingsomstandigheden en milieus van deze gesteenten. Omdat de docent een sedimentaire achtergrond heeft, benadrukt hij de sedimentaire gesteenten. We leren ze kennen met huiswerkoefeningen. Cursisten krijgen een syllabus van ongeveer 110 paginas met een volledige samenvatting. In deze leergang valt de nadruk op het begrijpen van samenhangen en hoe zaken zijn ontstaan, niet op verzamelen van fossielen en mineralen.

Zij die zich aanmelden voor cursus 1 en 2 kunnen desgewenst de syllabi gecombineerd ontvangen als dat bij aanmelding is doorgegeven.

Introductie in de geologie-2: Stenen kunnen spreken


Stratigrafie, zeespiegel schommelingen, structurele geologie en aardkorststructuren

Wanneer: zaterdagen 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april 2017 van 11:00-16:00u
Waar: Zwolle SIO
Wie: dr. Tom Reijers
Kosten: Inschrijfkosten €120 te voldoen bij registratie op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus geo2. Niet-leden betalen €50 extra (maar lidmaatschap is €35)
Aanmelden: Via de website van de NGV, tot 10 februari 2017

Let op: zonder betaling is uw registratie niet definitief. Voor deze cursus is een minimum van 12 deelnemers vereist. Als de cursus niet doorgaat wegens onvoldoende belangstelling krijgt u het cursusgeld terug.

Met de kennis van gesteenten en geologische regels en wetten uit cursus-1, bestuderen we nu vooral geologische tijd. De geschiedenis hoe die is ontdekt wordt uitgelegd, waarbij enkele grote historische geologische voorlopers aan de orde komen. Vanaf de 19e eeuw werden horizontaal liggende aardlagen beschreven en de betekenis van de volgorde begrepen. Daarbij werden gesteentesoorten, fossiel inhoud, relatieve en absolute ouderdom onderscheiden, de elementen van de klassieke stratigrafie. In de 20e eeuw werd de betekenis van zeespiegelschommelingen duidelijk zodat sequentie stratigrafie en enkele andere methoden het gevolg waren. Dan kijken we naar lagen die verbogen, verplooid, gebroken of verschoven zijn. Dat is de structurele geologie. Die bespreking leidt vanzelf naar een beschrijving van de herkende grote aardkoststructuren zoals gebergten en bekkens, en de geschiedenis van het ontdekken en begrijpen daarvan. Er wordt ook een korte inleiding gegeven over de plaattektoniek. Een syllabus van 126 paginas is inbegrepen.

Geologie van Nederland


Stratigrafie, zeespiegel schommelingen, structurele geologie en aardkorststructuren

Wanneer: zaterdag 22 April 2017, van 11:00 - 16:00 u
Waar: Alphen a/d Rijn
Wie: dr. Wim de Gans
Kosten: Inschrijfkosten €25 te voldoen bij registratie op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. cursus GeolNed. Niet-leden betalen €35
Aanmelden: Via de website van de NGV, tot 10 februari 2017

Let op: deze cursus wordt voor de laatste maal gegeven omdat hierna de boeken die als basis voor de cursus gebruikt worden op zijn.

Voor veel geologen en amateurgeologen wordt de geologie pas buiten Nederland echt interessant. Niets is echter minder waar. Ook in Nederland zijn tal van interessante geologische verschijnselen, afzettingen en vormen te bestuderen of te bekijken. In de Cursus Geologie van Nederland zal dit aan de hand van het ANWB Geologieboek Nederland worden aangetoond. Dit boek dient als leidraad tijdens de cursus en wordt aan alle deelnemers uitgereikt. De cursus zal worden gegeven door dr. W. de Gans, de auteur van dit boek.

Aan de hand van dit boek zullen tijdens de cursus allereerst enkele algemene zaken worden behandeld zoals tijd, gesteenten, processen en vormen aan de aardoppervlakte. Ook zal aandacht worden besteed aan data, vooral boorgegevens. Vervolgens zullen interessante aspecten van de geologische opbouw van Nederland worden behandeld, met name aan de hand van wat aan de oppervlakte zichtbaar is. De nadruk zal dan ook liggen op de afzettingen, vormen en processen gedurende het Pleistoceen (landijs en permafrost) en het Holoceen. Verder zal aandacht worden besteed aan de invloed van de mens op geologische processen en afzettingen en de invloed van de samenstelling van de ondergrond op de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Tenslotte zal het belang van aardkundige waarden/aardkundig erfgoed worden besproken.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento

Agenda

Voor een overzicht van de geplande geologische activiteiten (voorheen GEA Kalender), zie geologie.nu