ZS-PMax-Fluoriet-1500-x-220-definitief_verdonkerd.jpg

Mineraal van de Maand: Augeliet


augeliet
Foto 1. Augeliet op kwarts, Palomo mijn, dep. Huancavelica, Peru; kristallen tot 12 mm grootte.
Augeliet is een aluminium bevattend fosfaat mineraal met als formule: Al2(PO4)(OH)3. De mineralen uit deze groep bevatten een fosfaat groep (PO4) in hun chemische samenstelling. Het is een al lang bestaand mineraal dat toch niet zo bekend is. Het is in 1868 door Christian W. Blomstrand benoemd. De naam verwijst naar het Griekse "auge" hetgeen staat voor glans. Breukvlakken van augeliet vertonen namelijk een hoge glans.

De type lokaliteit is: Västana IJzermijn (Westanå Mijn), Näsum, Bromölla, Skåne, Zweden. Type lokaliteit wil zeggen: de vindplaats waar het materiaal vandaan komt dat gebruikt is om het mineraal te onderzoeken en voor het eerst te beschrijven. Indien mogelijk wordt het onderzochte materiaal bij een mineralogisch instituut of universiteit opgeslagen. In een later stadium kan het materiaal nogmaals bestudeerd worden door andere onderzoekers.

Uiterlijk

augeliet
Foto 2. Augeliet, Rapid Creek, Yukon territorium, Canada; beeldbreedte 2,8 cm; colletie: H.P. Vink.
In sommige vindplaatsen komt augeliet voor in kristallen tot 2,5 cm, maar meestal is het mineraal massief. De kleur varieert van kleurloos, wit, licht geel, licht groen tot smaragd groen. Zeer zelden komt het voor in blauwe of roze kleur. Over de oorzaak van de kleuring kan ik geen verklaring vinden. De glans loopt van glasachtig tot een parelmoerachtige glans op splijtvlakken. De kristallen zijn doorzichtig tot doorschijnend. Opvallend is dat de groene kleur in augeliet kristallen zelden homogeen is maar steeds in zones voorkomt.

Verdere eigenschappen

Hardheid 4,5 tot 5; streepkleur: wit; dichtheid: 2,7: het mineraal vertoont een goede splijting

Vindplaatsen

Augeliet komt o.a. voor in fosfaat rijke graniet pegmatieten en bij hoge temperatuur hydrothermaal gevormde erts holtes. Praktisch al het materiaal dat op beurzen wordt aangeboden, komt van twee vindplaatsen. De foto’s in dit artikel zijn dan ook genomen van specimen van deze vindplaatsen. A) Palomo mijn, dep. Huancavelica, Peru en B) Rapid Creek, Yukon territorium, Canada. Uit Bolivia, departement Potosi wordt ook nog wel wat materiaal aangeboden. Op www.mindat.org worden 21 landen genoemd waar 1 of meerdere vindplaatsen aanwezig zouden zijn. www.mineralienatlas.de noemt 15 landen.

augeliet
Foto 3. Detailopname van foto 2; beeldbreedte 12 mm.

Augeliet en kristallografie

Als augeliet in zichtbare kristallen voorkomt dan zijn dat soms dikke tabletvormige kristallen of driehoekige tabletvormige kristallen, soms komt het ook in prismatische vorm voor. Vaak zijn de kristallen gestreept. Het mineraal kristalliseert in het monokliene kristalsysteem.

Hieronder worden twee "drie dimensionale" kristalvormen weer gegeven. De website SMORF heeft ons welwillend toestemming verleend tot het plaatsten van 3D kristalmodellen op onze site. De kristallen zijn ontleend aan de Atlas der Krystalformen van Goldschmidt.Sneltoetsen: t = transparantie; w = wireframe; m = miller indices; k = kristallografische assen; + = zoom in; - = zoom uit; houdt de ALT toets ingedrukt tijdens het zoomen om de miller indices te herschalen;Alle foto’s zijn gemaakt door Herman van Dennebroek


Gebruikte bronnen:
Minerals and their Localities, door J.H. Bernard en J. Hyršl; uitg. Granit