Kring Arnhem-Nijmegen

GEA-KRING ARNHEM/NIJMEGEN

Algemeen


De GEA kring Arnhem/Nijmegen is opgericht op 15-06-1972. De leden zijn afkomstig uit beide steden en hun wijde omgeving.
De kring organiseert uiteenlopende activiteiten: er zijn lezingen en excursies en er zijn werkgroepen voor kringleden die belangstelling hebben voor of verzamelaar zijn van gesteenten en/of mineralen en/of fossielen en/of zand.
Eenmaal per jaar organiseert de kring een Open dag.
Twee tot driemaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de kring met ondermeer het lezingenprogramma.
We zijn altijd verrast door het grote aantal lezingenbezoekers. Ook mensen van buiten weten de weg te vinden.

De kring Arnhem-Nijmegen organiseert 8 algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen. 

Ook zijn er maandelijks werkgroepen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie, gesteenten of paleontologie deelnemen. Het zien van elkaars vondsten en het uitwisselen van kennis vergroot het enthousiasme voor de hobby.

Voorzitter: Piet van Kalmthout, tel. 024 3228073, e-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Piet van Kalmthout, Celebesstraat 10, 6524 KE Nijmegen, Tel: 024-3228073.

Leden betalen jaarlijks € 60 en zijn dan zowel donateur van de landelijke GEA als van de kring Arnhem/Nijmegen.


Lezingenprogramma najaar 2021

di 14 sept Clarinus Nauta: Equador en de Andes.
di 12 okt Hans van 't Zelfde: Radioactieve mineralen.
di 9 nov Kees Mak: Mineralen van de Eifel.
di 14 dec Salomon Kroonenber: De geologie van Suriname.

De GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het parochiehuis van de Antonius van Paduakerk, van Slichtenhorststraat 81, Nijmegen. De lezingen beginnen om 20.00 uur. De stoelen zullen in de grote ruimte minimaal 1,5 meter van elkaar geplaatst worden en de microfooninstallatie zal worden gebruikt. Zeer korte pauze zonder consumpties. Verkouden mensen zijn niet welkom. Er wordt een Coronaprotokol gevolgd.
De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van de GEAkring Arnhem/Nijmegen. Belangstellenden betalen € 5,00.
Parkeren in de directe omgeving is gratis.


WERKGROEPEN

Werkgroep Mineralogie

De werkgroep mineralogie houdt zich vooral bezig met micromounts. De leden nemen hun microscoop mee. Een van hen houdt een korte inleiding over een vindplaats, waarna mineralen van betreffende vindplaats worden bekeken en gedetermineerd. Het kraken van stenen en het uitdelen aan elkaar van dubbel materiaal draagt bij aan het verfraaien van ieders collectie. Op individuele basis vinden kleinschalige excursies naar groeves plaats. De werkgroep mag gebruik maken van de grote zaal zodat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen nemen. Er wordt een Coronaprotokol gevolgd.


De Werkgroep Mineralen komt elke 3e dinsdagavond van de maand bijeen in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 te Westervoort. 
Data: 21 sept, 19 okt, 16 nov, 21 dec.
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Diederik van Hoof, tel. 0316-844627

Werkgroep Paleontologie

De werkgroep Paleontologie komt elke laatste maandagavond van de maand bijeen in het depot van de Bastei, Derde Walstraat 55, Nijmegen. De avonden hebben steeds een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld sponzen uit de Eifel, waarbij een lid van de werkgroep vertelt over het betreffende thema en iedereen vondsten meebrengt. Er zijn excursies naar musea, naar collecties van particulieren en naar 'fossiel'gebieden.

Data: 27 sept, 25 okt, 29 nov.
Aanvang 20.00 uur
Informatie: Sjoerd Wendelaar, tel. 024-3580708

Werkgroep Gesteenteherkenning

De werkgroep, bestaande uit GEA-donateurs, kringleden en vrienden van de Bastei Nijmegen, komt eenmaal per maand bijeen in het depot van de Bastei, Derde Walstraat 55 te Nijmegen. Centraal staat het verwerven van praktische en theoretische kennis en identificatie van de diverse gesteentegroepen. De nadruk ligt op de herkenning van zwerfstenen, het herkennen van de diverse gesteentetypen en de minerale inhoud van deze gesteenten. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de in het depot aanwezige collectie noordelijke én zuidelijke zwerfstenen, gesteentemonsters uit West-Europa en zeker ook de aanzienlijke collectie moedergesteenten uit Scandinavië. Op afspraak kan de werkgroep in de omgeving op excursie zwerfstenen gaan zoeken. Helaas is momenteel nog niet duidelijk of de bijeenkomsten van de werkgroep Gesteenteherkenning doorgang kunnen vinden. Gelieve kort voor de geplande data contact op te nemen met Xander de Jong.

Data 2020: 28 sept, 26 okt, 30 nov.
Aanvang:19.30 uur
Meer informatie bij de conservator geologie van Natuurmuseum Nijmegen: Xander de Jong, tel. 024-3446556

Overige informatie

De GEA kring werkt samen met De Bastei, centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie in de regio. Voor tentoonstellingen en activiteiten, zoals natuurexcursies, zie de website van de Bastei: www.debastei.nl
In Velp, bij Arnhem, bevindt zich het Gelders Geologisch Museum met een fraaie mineralogische en paleontologische collectie. Zie www.geologischmuseum.nl