4-Folder-crinoiden-uitsn-bew-profiel-Nik-sh-1500-220--titel.jpg

Mineralogisch-Geologisch Museum Delft feestelijk heropend

MGM Delft sleutel
1) Sleutel voor ontsluiting van de tentoonstelling wordt uitgehakt
Op 23 april werd in Delft het Mineralogisch-Geologisch Museum, MGM, gevestigd in het voormalige Instituut voor Mijnbouwkunde, heropend.

In 1864 legde hoogleraar mijnbouwkunde, professor Vogelsang, de basis voor deze verzameling. Hij vond dat toekomstige mijn ingenieurs ertsen en mineralen moesten kunnen herkennen. Een opleiding mijnbouwkunde zonder collectie was ondenkbaar in zijn ogen. In 1842 was de Technische Universiteit Delft opgericht. In 1905 kwam er de "Faculteit der Scheikunde en der Mijnbouwkunde" bij.

In 1912 kreeg de faculteit der Mijnbouwkunde een eigen gebouw aan de Mijnbouwstraat 120 waar tevens het Mineralogisch Geologisch Museum werd gevestigd in een vleugel van drie verdiepingen. De vleugel waarin de collecties werden gehuisvest was met een speciaal verzwaarde constructie uitgevoerd om de "stenen verzameling" te kunnen huisvesten.

toegang instituut mijnbouw toegang instituut mijnbouw
2) Toegang instituut voor mijnbouw
In de glorietijd van het museum verzamelden studenten, medewerkers en alumni mineralen, ertsen en gesteenten van over de hele wereld. Mijnbouwkundige ingenieurs stuurden soms hele kratten met stenen vanuit Afrika of Azië op naar het museum. In bijna 150 jaar groeide de collectie van het Mineralogisch-Geologisch Museum uit tot 140 duizend stuks. De mineralogische collectie is uniek en een van de weinige nog intact zijnde systematisch universiteit collecties. Veel van de specimen komen uit mijnbouw gebieden die al vele tientallen jaren gesloten zijn. De hiernaast afgebeelde azuriet met gdeeltelijke omzetting naar malachiet is een echte klassieker.

In de jaren 80 werden de verzamelingen Paleontologie, Geologie van Nederland en Historische Geologie, alle drie aanwezig op de tweede verdieping, overgebracht naar Naturalis. Voor het onderwijs aan de Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning hadden deze collecties geen functie meer. In 2006 verhuisde de faculteit naar een ander gebouw waar de opleidingen Civiele Techniek en Technische Geowetenschappen gevestigd waren. Samen vormden zij de opleiding Technische Aardwetenschappen.
duco drenth
Vanaf dat moment kwamen er minder studenten naar het MGM en was er ook nauwelijks personeel beschikbaar om studenten en of andere bezoekers te ontvangen. Het beheer en onderhoud van de collectie kreeg daardoor niet meer de juiste aandacht. In 2007 werd het MGM gesloten voor het publiek. In 2013 wilde het bestuur van de Universiteit de zaal waar de collectie stond laten ontruimen. Volgens het bestuur had de collectie geen waarde en men wilde de zaal voor andere doeleinden gaan gebruiken.

Drs.ir. Duco Drenth, TU-alumnus en voorzitter van de afdeling mijnbouwkunde van het ingenieursgenootschap KiviNiria, vond: "Geld mag geen probleem zijn", toen hij hoorde van de dreigende ontruiming. Hij nam direct contact op met het college van bestuur en ontvouwde plannen waarbij d.m.v. sponsoring de collectie behouden zou kunnen worden. Uiteindelijk is in een jaar tijd 1 miljoen euro aan sponsorgelden bij een gebracht.


MGM 1e verdieping
3) De oorspronkelijke situatie op de 1e verdieping
Azuriet Chessy
4) Azuriet van Chessy, Frankrijk

Duco Drenth Peter Kutermann Mark Lammerts
5) Duco Drenth, Peter Kütemann (CEO Dietsmann), Mark Lammerts en de cheque voor een miljoen - Foto: Jacq Huang

Op 4 april 2014 maakte Duco Drenth, inmiddels voorzitter van de Stichting Mineralogisch Geologisch Museum Delft, tijdens de overhandiging van een cheque van 1 miljoen, bekend dat de mineralogische collectie behouden zal blijven. 

De tweede verdieping van het gebouw wordt gerenoveerd en de collectie zal hier in afgeslankte vorm gehuisvest worden. De zaal wordt omgedoopt tot de Dietsmannzaal, genoemd naar de hoofdsponsor. De oorspronkelijke eerste verdieping krijgt een herbestemming als bijzondere ontvangstzaal bij het Science Centre. Op het plafond zijn prachtige afbeeldingen met etiket van het betreffende mineraal aangebracht. Deze aankleding geeft de zaal een bijzondere sfeer.

23 april was het zover: de feestelijke opening. Sponsoren, hoogleraren, oud hoogleraren, medewerkers, studenten kwamen in de prachtige ontvangstzaal bijeen. Drankjes, hapjes en toespraken horen tot het gebruikelijke ritueel bij een dergelijke opening. Duco Drenth vertoonde een PowerPoint presentatie waarin hij o.a. in het kort een overzicht schetste van het MGM als meer dan 100 jaar Technisch Erfgoed.

gerenoveerde verdieping MGMgerenoveerde verdieping MGM fluoriet
6) De gerenoveerde 1e verdieping

De vernieuwde opstelling

De oude houten lade- en vitrinekasten zijn geloogd en daardoor in lichtere kleurstelling in ere hersteld. In het midden staat een grote staande vitrine kast. Hierin staan de grotere stukken opgesteld. Van de 140.000 specimen worden er nu ongeveer 4000 tentoongesteld. Men probeert zoveel mogelijk de oorspronkelijke indeling en opstelling van de mineralen terug te laten komen. De mineralen liggen er mooi bij, maar er moet nog wat "last minute" werk verricht worden.

Wanneer kunt u de collectie bezichtigen?

Helaas dat kan niet zomaar. Brandweer voorschriften bepalen dat er maar een beperkt aantal mensen op de 2e verdieping aanwezig mogen zijn. Er is geen full time toezicht aanwezig. Met denkt nog na over een ochtend of middag openstelling waarbij mensen na voorafgaande aanmelding de collectie kunnen bekijken. Groepen kunnen een rondleiding aanvragen. Dus GEA kringen: het MGM als excursie doel? Er zijn ook plannen voor workshops al dan niet in combinatie met het Science Centre dat op de begane grond is gehuisvest. Het bijeengebrachte geld is voldoende om het museum voor 10 jaar de kans te geven zich te bewijzen. Behalve de collectie in natura zal een ongeveer de helft van de collectie digitaal toegankelijk gemaakt worden door een uitbreiding van de al bestaande app "Brightsones". Deze app is gratis verkrijgbaar via iTunes of via: http://brightstonesapp.com/

De universitaire wereld en alle liefhebbers van mineralen en de stad Delft mogen blij zijn dat de collectie gered is en beschikbaar blijft voor bezichtiging, weliswaar voorlopig in georganiseerd verband. Wie weet wordt er in de collectie op een van de specimen nog eens een nieuw mineraal ontdekt.

Voor de volledige fotorapportage, zie onze Facebook pagina.


Glück Auf,
Herman van Dennebroek

Herkomst foto’s:
nr. 3 Getoonde PowerPoint presentatie tijdens opening.
nr. 5 Jacq Huang, Getoonde PowerPoint presentatie tijdens opening
Alle overige foto’s Herman van Dennenbroek