conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

Meehelpen bij de Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten?

Waar zou u kunnen meehelpen bij de nieuwe vereniging LVGA?

Via dit artikel willen wij u op de hoogte brengen van de vacatures die er zijn bij het landelijke LVGA werk. Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitters. Bij een van beide kunt u zich ook opgeven. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat levert het u op?
Financieel gezien niets. Maar u krijgt vele nieuwe contacten en vergroot uw netwerk en dat kan voor u geologische hobby een voordeel bieden.

Wat kost het u?
Financieel kost het u niets want gemaakte onkosten worden vergoed. Het kost u wel wat tijd; hoeveel tijd hang af van de soort van activiteiten en van uw invulling van een bepaalde taak.

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DE VACATURES

Landelijk LVGA bestuur.
Het nieuwe LVGA bestuur zoekt m.i.v. 2 maart 2024:

  1. een nieuwe voorzitter

  2. een bestuurslid met als bijzondere taak media. Hij/zij heeft namens het bestuur contact met  de medewerkers social media, nieuwsbrief, website en tijdschrift.

  3. een bestuurslid met als bijzondere taak het onderhouden van de contacten met afdelingen en werkgroepen om de wensen van de afdelingen te bespreken in het landelijk bestuur. Deze persoon krijgt de jaarverslagen van de afdelingen en probeert daar de te bespreken zaken uit te halen.

Toelichting nieuwe voorzitter.

Hij of zij
> heeft kennis van en contacten in het (amateur)-geologische veld in Nederland en daarbuiten
> is een teamspeler en verbinder met nieuwe ideeën
> heeft goede communicatieve vaardigheden
> onze voorzitter geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigd de vereniging intern en extern.
> hij / zij vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

De scheidende voorzitters zullen natuurlijk de nieuwe voorzitter  voorbereiden op zijn of haar functie. Er is een profielschets geschreven. Deze kunt u opvragen bij de voorzitters.

Cursussen.

De cursussen worden georganiseerd door Geert Karel Wessels. Die heeft dringend hulp nodig bij diverse werkzaamheden bijvoorbeeld via Zoom meedenken over mogelijke nieuwe cursussen en het evalueren van bestaande cursussen, andere docenten vragen, andere goede betaalbare te huren zalen vinden etc.

Ook is het fijn als u aanwezig kunt zijn bij diverse cursussen. Bijvoorbeeld om de deelnemers welkom te heten, aanwezigheid na te gaan, eventuele vragen te beantwoorden, de docent voor te stellen en daarna als u wilt bij de cursus te blijven. Natuurlijk betaalt u geen cursuskosten  en krijgt u reiskosten en lunch vergoed!

Het zou helemaal fantastisch zijn als iemand namens het cursuswerk zitting zou nemen in het landelijk bestuur. Moet niet maar als kan heel graag!

Promotiestand.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger/ster die de promotieactiviteiten kan coördineren en uitvoeren. Het is mooi werk. Het is gezellig werk.  Er is tijd voor een praatje en je kunt de banden aanhalen met vele bezoekers.

Er zijn een heel aantal evenementen waar we willen staan. Vooraf is dan nodig om ingeschreven te worden. Dan is er het regelen van de personen achter de tafel. Zo mogelijk helpen bestuursleden. Zorg voor de aankleding (er zijn mooie kleden) en het materiaal. De vereniging bezit een laptop, grootbeeld beeldscherm, beamer zodat indien gewenst er ook digitale presentaties mogelijk zijn. Kortom een dankbare taak die u zo groot en klein kunt maken als u wilt. Onkosten zoals inschrijving en reiskosten worden vergoed en als vrijwilliger van de LVGA ben je verzekerd en heb je een aantal voordelen zoals geen toegangsprijs voor LVGA activiteiten en gratis deelname aan cursussen. 

Het is wel handig dat u de LVGA kent. U krijgt immers vragen te beantwoorden van bezoekers aan uw kraam. Vanzelfsprekend liggen op de tafel het blad Conglomeraat en mogelijk oude nummers van Stichting GEA en van de NGV zoals Staringia’s. Wellicht ook een overzicht van cursussen of wat verder maar van belang kan zijn. Het is dan ook noodzaak dat u beschikt over een auto en dat u een aantal dozen met materiaal thuis droog kunt opslaan.

Wij als bestuur hopen dat er een team ontstaat van meerdere mensen.

Om welke evenementen zou het kunnen gaan in 2024

 • Earth Career Event VU Amsterdam eens in de twee jaar. Volgende is 2025
 • Elke themadag ( 2 maart; 13 of 20 april; 14 september; 9 november)
 • Paleotime in Houten zaterdag 9 maart 2024
 • Knag Onderwijsdag 2024 (datum nog onbekend)
 • Diverse Geologische beurzen data nog niet bekend
 • Oertijdmarkt Emmen (zomer 2024)

Beter weinig goed dan heel veel half. Als het coördinerende werk teveel is en u wilt wel meehelpen achter de tafel, reageer s.v.p. dan ook!

Er is  al 1 vrijwilliger met ervaring maar deze persoon rijdt geen auto. Deze persoon vindt het leuk om mee te helpen!

Redactieleden en auteurs voor het nieuwe blad Conglomeraat.

Voor het nieuwe blad Conglomeraat zoeken wij meerdere redactieleden. Op de website staat het redactiestatuut. Als u mee wilt helpen het blad inhoud en vorm te geven vragen wij u om contact op te nemen met de hoofdredacteur Bas van der Schootbrugge email adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactieleden nieuwsbrief.

Op dit moment zijn er twee redacteuren: Dik Roelofsen van de NGV nieuwsbrief en Rienk Arnoldus van de GEA nieuwsbrief. Omdat Rienk gaat stoppen m.i.v. 1 jan. 2024 zijn wij op zoek naar 1 of 2 nieuwe nieuwsbladredacteuren.

De nieuwsbrief heeft als doel een bindend medium te zijn voor de leden van de vereniging en informatief te zijn voor belangstellenden. Er wordt door het LVGA bestuur actief gestreefd naar uitbouw van het adressenbestand voor de nieuwsbrief om via deze weg nieuwe leden te werven.

Het bestuur wil het liefst een nieuwsbrief die

 • regelmatig uitkomt
 • nieuws bevat wat aanleiding is voor lezers om naar de website te gaan
 • een korte heldere agenda heeft

Onderling overleg vindt plaats via Zoom.

Werkgroep lezingendagen / themadagen.

Elk jaar zal het landelijk bestuur in maart vastleggen wat de data zijn voor de lezingendagen in het daaropvolgende jaar. Om het bestuur te ontlasten wil het bestuur een werkgroep lezingendagen realiseren. Momenteel worden er per jaar 4 lezingendagen georganiseerd. In deze werkgroep zal via zoom (onregelmatig) gebrainstormd worden over mogelijke onderwerpen voor de lezingendagen. Ook zal er input zijn vanuit het bestuur. Als de ideeën vorm krijgen probeert deze werkgroep sprekers te vinden en zo mogelijk vast te leggen. Als de sprekers vastgelegd zijn en de onderwerpen bekend zijn zorgt het bestuur voor de verdere afwikkeling richting social media, website, nieuwsbrief en tijdschrift. Het is geweldig als u zou beschikken over een netwerk van aardwetenschappers. Het kan zijn dat in de werkgroep twee zich bezig gaan houden met bijv. een lezingendag over mineralen en weer een ander koppel met paleontologie etc. M.a.w. U kunt aan alles meedoen maar ook kiezen om te focussen.

Medewerk(st)er sociale media.

De LVGA wil het gebruik van de sociale media gaan intensiveren en uitbreiden en daarom zoeken we medewerkers die (niet vrijblijvend) het gebruik van een van deze media op zich zou willen nemen en de activiteiten zoals posten, beantwoorden etc. uit te voeren. Daarom zoeken we een enthousiaste jongere oudere die deze uitdaging aan wil gaan en deze vorm van communicatie op zich wil gaan nemen, alleen of in samenwerking met anderen.