conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

Kring en Werkgroep activiteiten in corona tijd.

Het bestuur van Stichting GEA heeft aan de Kringen en Werkgroepen gevraagd om de activiteiten nauwkeurig af te stemmen op de door de regering uitgevaardigde corona-maatregelen.
De situatie is per gebied verschillend. Het kan dus zijn dat de ene Kring mogelijkheden ziet om activiteiten te organiseren, die passen binnen de regerings richtlijnen en dat bij een andere Kring e.e.a. niet mogelijk is.
Daarom adviseren wij u om voordat u naar een in de agenda geplande Kring- Werkgroep activiteit gaat, eerst bij de betreffende Kring of Werkgroep informeert over de stand van zaken.