839-tm846-ZS-DMap-NIK-versch-uitsn-1500-x-220--definitief.jpg

Werkgroepen

Stichting GEA heeft op dit moment drie actieve werkgroepen; Petrologie, Zand en GEA-kids. Op verzoek van donateurs kunnen er andere werkgroepen worden ingesteld, al naar gelang de behoefte.

Een werkgroep (landelijk) heeft tot doel amateurs door middel van goede specialisten en goede apparatuur te helpen bij het doorgronden van bepaalde processen die de aarde heeft door gemaakt danwel de resultaten daarvan te doorgronden.

Werkgroepen die hier staan zijn LANDELIJKE werkgroepen, omdat meestal het onderwerp te specialistisch is om dat in iedere regio eveneens op te zetten. Maar ook regionale kringen hebben werkgroepen, met regionale leden en specialisten met dezelfde bedoeling. Regionaal zijn er dan ook vaak meer werkgroepen om aan de lokale behoeftes voor kennis en ervaring van de leden tegemoet te komen.

Landelijke werkgroepen zijn toegankelijk voor ALLE donateurs van stichting GEA, regionale werkgroepen zijn alleen toegankelijk voor kringleden, uitzonderingen daargelaten.

Werkgroepaktiviteiten (landelijk en regionaal) vallen ook onder de verzekering van de stichting GEA.

werkgroep petrologie
Klik hier voor Petrologie
werkgroep zand
Klik hier voor Zand
Klik hier voor GEA-kids