_MG_0207geplooide-lagen-uitsn-van-uitsn-bew-Nik-Dfine-1500-x-220--titel.jpg

Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)

Voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten. Stichting GEA geeft 4x per jaar het tijdschrift Gea uit.

Lees meer over de hoofdonderwerpen van GEA:

Apatiet en het water op de maan

A.J. (Tom) van Loon | 29 juli 2014

Is er voldoende water, al dan niet in gebonden vorm, aanwezig op de maan om een menselijke nederzetting mogelijk te maken? Die vraag leek positief beantwoord te worden toen enkele jaren geleden de analyse van een maanmonster een apatietkristal opleverde dat rijk was aan hydroxylgroepen (OH-) (afb. 1). De chemische formule van apatiet is Ca5(PO4)3(F,Cl,OH); men spreekt in dat geval...

Boekbespreking: Sapiens, ken je zelf!

Bert Boekschoten | 28 juli 2014

Er waren al veel beschouwende boeken over de mensheid en nu zijn er weer twee nieuwe - filosoof De Mul uit Nijmegen publiceerde Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 en historicus Harari uit Jeruzalem het veel dikkere Sapiens. Over de menselijke toekomst schatten beide schrijvers in dat technische supplementen, een Wikipedia-zwermgeest, genetische verbeteringen en robots een grote rol...

Mineraal van de maand: Mn-Adamiet

Piet van Kalmthout | 22 juni 2014

In 1995 vond Paul van Wassenhove († 12-02-2013) op de storthopen van de Annabergiet vindplaats in Laurion, Griekenland, een violetkleurig mineraal (foto 1), gelegen op een brokje calciet (5x2x3cm) waarop ook smithsoniet en geel gekleurde adamiet voorkwamen. Hij meende dat het paarskleurige mineraal mogelijk cobalt-adamiet was. Paul vroeg me destijds of ik er een foto van wilde maken. Het mineraal...

Mineraal van de maand: Jeremejewiet

Herman van Dennebroek | 27 mei 2014

Jeremejewiet (ook wel als jeremejeviet geschreven) is een aluminium bevattend mineraal uit de boraat groep. Formule: Al6(BO3)5(F,OH)3. Het mineraal werd eind 1800 voor het eerst gevonden in graniet puin van de berg Soktui ten noorden van het Adun-Cholon (Adun-Chilon) gebergte in Siberië, Rusland. De kristallen werden ten onrechte aangezien voor gele beryl.  Foto 1. Jeremejewiet, Ameib ranche, Erongo gebergte, Namibië; lengte...

Verslag Geo-reis Marokko

Hans Sanders | 4 mei 2014

Door liefhebbers van geologie wordt een vakantie naar een ver land direct aangegrepen om ons kleine kikkerlandje te verlaten en om de geologie 'in het wild' te wonderen. Ook onze voorzitter, Hans Sanders, nam het vliegtuig naar Marokko voor een geologische safari. Hier is zijn verslag in woord en beeld... Anders dan voorheen wordt de gehele tocht nu in terreinwagens...

Mineraal van de Maand: Augeliet

Herman van Dennebroek | 30 april 2014

Augeliet is een aluminium bevattend fosfaat mineraal met als formule: Al2(PO4)(OH)3. De mineralen uit deze groep bevatten een fosfaat groep (PO4) in hun chemische samenstelling. Het is een al lang bestaand mineraal dat toch niet zo bekend is. Het is in 1868 door Christian W. Blomstrand benoemd. De naam verwijst naar het Griekse "auge" hetgeen staat voor glans. Breukvlakken van...