_MG_0207geplooide-lagen-uitsn-van-uitsn-bew-Nik-Dfine-1500-x-220--titel.jpg

Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)

Voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten. Stichting GEA geeft 4x per jaar het tijdschrift Gea uit.

Lees meer over de hoofdonderwerpen van GEA:

College van de maand: Ondergrondse buizen van sediment!

Annelotte Weert | 10 juli 2023

Fig. 1: Schematische weergave van een zandsteen injectiet complex (lichtgrijze materiaal) waarbij het donkergrijze materiaal de niet-doorlatende laag voorstelt. De gele pijlen geven de zandlichamen aan van waaruit de injectieten zijn ontstaan. Dikes worden aangegeven door de rode pijlen, sills door de blauwe pijlen sills en de oranje pijlen geven grotere zandsteen intrusies aan. De zandvulkaan wordt aangegeven door de...

Fossiel van de maand: Fossielen vindplaats “Miste”

Henk Vink | 29 mei 2023

Deze maand neem ik u graag mee naar de beroemde fossielenvindplaats in de omgeving van Winterswijk; “Miste”, een buurtschap ten westen van deze plaats in de Gelderse Achterhoek. De buurtschap telde 530 inwoners op 1-1-2021 en heeft een oppervlakte van bijna 11 km2. 1. Klaar voor de zeefactie 24-25 september 1983. In de ondergrond bij Miste bevinden zich vooral afzettingen...

College van de maand: een magma kamer make-over

Kiki du Pau | 29 mei 2023

Figuur 1. Typerend plaatje van een vulkaan met magma kamer. Bron: Sparks et al. (2019). Als je naar het klassieke plaatje van een vulkaan kijkt, dan wordt dat weergegeven met een vloeibare magma kamer onder de vulkaan in de aardkorst. Uit de magmakamer loopt een schacht omhoog die functioneert als pijp waardoor lava naar buiten kan stromen (fig. 1). Op...

Meteorieten in je dakgoot, deel twee

Guido Jonker | 17 mei 2023

Dit artikel is het vervolg op een eerder artikel Meteorieten in je dakgoot? en is een samenvatting van mijn onderzoek naar micrometeorieten waarvan de resultaten recentelijk zijn gepubliceerd in Meteoritics and Planetary Science (Jonker et al. 2023). Afb 1: Omslagfoto van de april uitgave van Meteoritics and Planetary Science. De collage bestaat uit micrometeorieten van de Budel collectie, weergegeven op...

College van de maand: Doggerland

Rosa Verheij | 27 maart 2023

We gaan terug in de tijd, ruim 100 000 jaar. Europa verkeert in de laatste IJstijd, het Weichselien, en het is ijzig koud (afb. 1). Een groot deel van het zeewater is opgeslagen in landijs, waardoor de zeespiegel laag staat. Door de lage zeespiegelstand is een uitgestrekt gebied van meer dan 200.000 vierkante kilometer tussen de huidige Lage Landen en...

Edelsteen van de maand: Barnsteen herkennen

Kees Hoving | 27 maart 2023

Afb. 1. Barnsteen opgevist bij de Doggersbank Noordzee. Foto archief K. Hoving. Niet lang geleden reed ik met de caravan de “Baltische barnsteenroute”. Langs de Duitse Hanzestedenkust via Rügen naar Dantzig (Polen). Schilderachtige stadjes en dorpjes, Wismar, Rostock. In Ribnitz-Damgarten het grote barnsteenmuseum bezocht. Op Rügen op de “Koningstoel” gezeten. “Peenemunde” natuurlijk niet vergeten. Zeer gedenkwaardig. In Dantzig heb ik...