Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA)

Voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten. Stichting GEA geeft 4x per jaar het tijdschrift Gea uit.

Lees meer over de hoofdonderwerpen van GEA:

De ammoliet van de ammoniet

A.J. (Tom) van Loon | 30 juli 2014

Ammonieten zijn onder amateurgeologen gewilde verzamelobjecten. Dat is niet verwonderlijk want ze komen in sommige gesteenten in grote aantallen voor, zoals in mergelige sedimenten uit het Vroeg-Jura. Bovendien hebben ze sterk uiteenlopende vormen en maten. Soms hebben deze populaire fossielen ook nog onwaarschijnlijk mooie kleuren! Afb. 1. Met een laagje ammoliet bedekte ammoniet uit the Canadese Bearpaw-Formatie. Afb. 2. Ontginning...

Boekbespreking: Schatten van het mammoetstrand

Annemieke van Roekel | 29 juli 2014

Volgens sommigen moet het een leuk leventje geweest zijn: een beetje kanovaren en verse vis en vlees roosteren boven een vuurtje. Zo moet het leven van de eerste bewoners in het Nederlandse kustgebied er hebben uitgezien, zo’n 9000 jaar geleden, toen de Noordzeevlakte zich na de laatste ijstijd weer vulde met water. Voor het eerst sinds de bewoning door Homo...

Apatiet en het water op de maan

A.J. (Tom) van Loon | 29 juli 2014

Is er voldoende water, al dan niet in gebonden vorm, aanwezig op de maan om een menselijke nederzetting mogelijk te maken? Die vraag leek positief beantwoord te worden toen enkele jaren geleden de analyse van een maanmonster een apatietkristal opleverde dat rijk was aan hydroxylgroepen (OH-) (afb. 1). De chemische formule van apatiet is Ca5(PO4)3(F,Cl,OH); men spreekt in dat geval...

Boekbespreking: Sapiens, ken je zelf!

Bert Boekschoten | 28 juli 2014

Er waren al veel beschouwende boeken over de mensheid en nu zijn er weer twee nieuwe - filosoof De Mul uit Nijmegen publiceerde Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 en historicus Harari uit Jeruzalem het veel dikkere Sapiens. Over de menselijke toekomst schatten beide schrijvers in dat technische supplementen, een Wikipedia-zwermgeest, genetische verbeteringen en robots een grote rol...

Mineraal van de maand: Mn-Adamiet

Piet van Kalmthout | 22 juni 2014

In 1995 vond Paul van Wassenhove († 12-02-2013) op de storthopen van de Annabergiet vindplaats in Laurion, Griekenland, een violetkleurig mineraal (foto 1), gelegen op een brokje calciet (5x2x3cm) waarop ook smithsoniet en geel gekleurde adamiet voorkwamen. Hij meende dat het paarskleurige mineraal mogelijk cobalt-adamiet was. Paul vroeg me destijds of ik er een foto van wilde maken. Het mineraal...

Mineraal van de maand: Jeremejewiet

Herman van Dennebroek | 27 mei 2014

Jeremejewiet (ook wel als jeremejeviet geschreven) is een aluminium bevattend mineraal uit de boraat groep. Formule: Al6(BO3)5(F,OH)3. Het mineraal werd eind 1800 voor het eerst gevonden in graniet puin van de berg Soktui ten noorden van het Adun-Cholon (Adun-Chilon) gebergte in Siberië, Rusland. De kristallen werden ten onrechte aangezien voor gele beryl.  Foto 1. Jeremejewiet, Ameib ranche, Erongo gebergte, Namibië; lengte...